Case

streck

 

Nordic Dress Code – En helhetslösning

apple-ccc-NDC

Challenge – Utmaningen

Exklusiva arbetskläder skulle exponeras för en nationell och global marknad samtidigt som man önskade effektivisera orderhantering, administration och bokföring. Exklusiviteten och kvalitén som genomsyrar företaget skulle förmedlas via webbplatsen.

Creative – Kreativa lösningar

Design och köpflöden togs fram och en B2B-anpassad e-handel lanserades tillsammans med säljstöd och integration mot affärssystem.

Competetive – Resultat

Nordic Dress Code exponeras nu mot en nationell- och internationell marknad med e-handel och webbplats som gemensam knytpunkt. Den har blivit en språngbräda i företagets expansion.

 

Besök Nordic Dress Code

streck

Västerås Mot Cancern – Alla kan bidra

apple-ccc-vmc

Challenge – Utmaningen

Till förmån för barncancern skulle en insamling startas och budskap spridas. Som ideel förening var budgeten knapp, men målen desto högre.

Creative –  Kreativa lösningar

Genom engagemang, nätverk och kunnande lanserades webbplatsen, marknadsföring i sociala medier initierades och potentiella sponsorer och bidragsgivare listades och bearbetades.
Competetive – Resultat

Nästan 160.000kr insamlade och marknadsföring till ett värde av ca 1.000.000kr har projektet hittills genererat.

 

Besök Västerås Mot Cancern

 

streck

Matsvision – Redo för nästa steg

apple-ccc-mats

Challenge – Utmaningen
Ägarna till Matsvision som i över 25 års levererat föreläsningar och böcker inom företagsutveckling, personlig hälsa och livsstil ville se företaget ta nästa steg och bygga varumärket än starkare. Viktigt i projektet var att grunderna i Matsvision förblev intakta. Man vill fortsätta leverera högsta kvalité och innehåll men nu till en större publik! Cortex Consulting fick i uppdrag att leda denna spännande utveckling.

Creative – Kreativa lösningar
Cortex Consulting har utarbetat en ny digital strategi med en uppdaterad webbplats som ytterligare säljkanal och sociala medier som huvudsaklig marknadsföringskanal. Man arbetar numera aktivt med nyckeltal som besökarflöden, avvisningsfrekvens och konverteringsgrad.

Competetive – Resultat
Den digitala strategin har spritt varumärket nationellt såväl som i de nordiska länderna med väsentligt högre besökarantal och ökat kundengagemang som resultat.

 

Besök Matsvision

streck

Tullhuset Living – Från lokal butik till försäljning i Europa. På 6 månader.

 

apple-cccChallenge – Utmaningen
Den exklusiva mode- och inredningsbutiken Tullhuset Living i Västerås planerade för utveckling genom e-handel och webbaserad marknadsföring. En viktigt del i projektet var att webbutiken och marknadsföringen skulle förmedla den unika känsla man möts av i den fysiska butiken. Hög service, tilltalande design och smidigt köpflöde var ledord i arbetet. Då man tidigare saknade erfarenhet i områdena lät man satsningen ledas av Cortex Consulting.

Creative – Kreativa lösningar
Cortex Consulting har skapat plattformen för e-handeln, tagit hand om design samt den övergripande strategin för webbutiken och marknadsföringen. För att ägarna skulle kunna fokusera på kärnverksamheten tog Cortex Consulting dessutom hand om hela leveranskedjan och kontakterna för betallösningen via Posten, Unifaun, Db Schenker och Handelsbanken.

Competitive – Resultat
Resultatet blev en lätthanterlig webbutik med tilltalande design. En mångt och mycket automatiserad e-handelsstruktur gör att Tullhuset Living kan erbjuda snabba och säkra leveranser till hela europa. De automatiserade processerna sparar tid, kraft och pengar att lägga på kundrelationer och utveckling vilket lett till en snabbt växande och lojal kundkrets i såväl webbutik som fysisk butik, från Kiruna till Milano. På 6 månader.

 

Besök Tullhuset Living