E- handel

Vare sig man har en fysisk butik, är ägare av ett varumärke eller en produkt är e-handel idag ett måste. E-handeln växer enormt år efter år och med en smidig, enkel och sömlös lösning kan det vara en mycket lönsam satsning.

Med plattformen SellBase kan vi erbjuda en av marknadens mest kompletta produkter. Plattformen är helt individuellt anpassnings- och integrerbar för att ni som företag alltid ska kunna försätta växa och aldrig behöva betala för funktioner ni inte använder idag. Dessutom är administrationsverktyget enkelt att arbeta i och spara många timmar tack vara flertalet automatiserade processer.

Som en av få aktörer kan vi erbjuda produkter och tjänster för hela er e-handelssatsning. Från plattform och design till marknadsföring, emballage och distribution.

  • Plattform – Komplex, anpassningsbar och enkel att hantera
  • Design – Förmedlar ert företag och tilltalar kunderna
  • Marknadsföring – Konsultation, nätverk och pressade priser
  • Betallösningar – Högre konvertering, färre avtal
  • Distribution – Säker, snabb och automatiserad
  • Automatiserade processer –  Mindre administration och sänkta kostnader
  • Utrustning – All hårdvara för er satsning
  • Emballage – Profilerat och hållbart
  • Säkerhet och support – Minimal nertid, maximal säkerhet och bäst service

Kontakta oss för ytterligare information och kostnadsförslag

apple-ccc-1